No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Ren luft - därför att Daikin bryr sig

Product Image Luftrenare är utformade för att ta hand om dig genom att ge dig renad luft diskret för att producera en hälsosam miljö i ditt hem. Luftrenare avlägsnar effektivt och förstör kemiska föroreningar och allergener som kan påverka din hälsa.

Dina fördelar

Luftrening

Luften i ditt hem bär med sig många olika ämnen som är allergena, som kvalster och pollen. Daikins luftrenare är byggda för att avlägsna dessa allergener.

Avlägsnar odörer

Vår teknik med streamer och filter avlägsnar och förstör orsakerna till dålig lukt.

Stort luftintag

Tack vare vår unika konstruktion på luftintag kan mera luft sugas in vilket snabbar upp luftreningen.

Bekvämt

En monitor visar de aktuella luftförhållandena underlätta hanteringen av våra luftrenare.

Produktutbud

Luftrenare med Streamer-teknik

Luftrenare med Streamer-teknik

Daikin streamer-teknik filtrerar ut dessa luftburna partiklar som ofta kan ge upphov till allvarliga hälsorisker.

Ururu luftrenare

Ururu luftrenare

Daikin Ururu luftrenare avlägsnar allergener, bakterier och virus på ett effektivt sätt. Ururu luftfuktningssystem absorberar fukt från utomhusluften och transporterar den till inomhusenheten snabbt och effektivt för att upprätthålla en perfekt luftfuktighet i hemmet.

Daikin Streamer-teknik

”Streamer discharge” är en typ av plasmaurladdning som kan avlägsna bakterier och mögel samt farliga kemiska ämnen och många typer av allergener.

1

Streamer Discharge-enhet Höghastighetselektroner som möjliggör nedbrytning och avlägsnande släpps ut

2

Förfilter: Dammet fångas upp. Bakterier och allergener avlägsnas

3

Plasmajonisator: Damm och pollen får en elektrisk laddning och slussas till filtret

4

Elektrostatiskt dammuppsamlingsfilter (framsidan på veckat dammuppsamlingsfilter): Damm och pollen absorberas av det elektriskt laddade filtret

5

Titanapatitfilter (baksidan på veckat dammuppsamlingsfilter): Odörer och virus hålls under kontroll av fotokatalysator

6

Luktavlägsnande katalysatorfilter: Formaldehyder och odörer bryts ner

Ururu luftfuktning

Vatten från tanken rinner till mottagningsfacket. Vattenhjulet lyfter vattnet när det roterar och släpper av det på filtret. Luften som blåser genom absorberar fukten och släpper ut det i rummet som fukt.

  1. Vattenhjulet lyfter vattnet från mottagningsfacket
  2. Luft blåser på filtret
  3. Fuktig luft släpps ut i rummet.