No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook
Fjärrkyla

Lösningar för distriktkylning

Product Image

Daikin erbjuder högeffektiva kyllösningar som kan specialanpassas för stora samhällen eller distrikt. Resultatet blir lägre energikostnader och en mindre miljöpåverkan. 

Dina fördelar

Hög kapacitet

När kylning krävs för ett stort antal byggnader kan Daikin erbjuda skräddarsydda konfigurationer som klarar av att leverera väldigt höga kylkapaciteter på upp till 10 800 kW från en enda enhet. Enheterna kan installeras i serie för att möta specifika behov av luftkonditionering och kylning.

Energieffektiv kylning

Allt eftersom energibehoven och kostnaderna stiger måste distriktkylanläggningar för kontor, industri och bostäder vara än effektivare, tillförlitligare och hållbara. Daikins specialanpassade lösningar ger reducerad årlig elförbrukning och driftskostnad.

Specialanpassad approach

Vid designfasen ger Daikins urvalsprogram designerna en möjlighet att skapa en skräddarsydd lösning för alla kylprojekt med ett stort antal alternativ, tillbehör och kombinationer för att erhålla den bäst optimerade lösningen för varje byggnadsprojekt.

Professionell support

Daikin erbjuder en dedikerad service åt alla sina företagspartners. Vi letar efter ett långvarigt samarbete som levererar fullständigt integrerade lösningar för värme, kyla, ventilation och frysanläggningar i ditt samhälle eller distrikt.

Produkter

Översikt