No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook
Lager

Lagerapplikationer

Product Image

I alla lager är säkerställande av godsets kvalitet avgörande. Daikins integrerade approach mot värme, kyla och styrning av luftkvalitet i lagerbyggnader hjälper dig att optimera förhållandena. samt minimera din miljöpåverkan och dina elräkningar. 

Dina fördelar

Luftkvalitet

Daikins mycket effektiva lösningar för luftbehandling erbjuder precis klimatstyrning av ventilation, luftens fuktighet och kvalitet i lagerbyggnader för att passa dina utrymmesbehov.

Värmeåtervinning

Ventilation med värmeåtervinning optimerar balansen mellan inomhus- och utomhustemperaturen och luftens fuktighetsnivåer. Systemet minskar belastningen på luftkonditioneringssystemet med ungefär 31 %.

Fri kyla

Genom att införliva Daikins alternativ för frikyla kan din lösning reducera den totala elförbrukningen, samtidigt som friskluft aktivt introduceras i rummen.

Nedfrysning med hög kapacitet

Daikin erbjuder energieffektiva och mycket tillförlitliga lösningar för nedfrysning i lagerbyggnader. Enheterna är kompakta och enkla att installera, samt erbjuder mycket tyst drift.

Produkter

Översikt