No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook
Tillverkning

Tillverkningsapplikationer

Product Image

Daikins integrerade approach mot kylning av utrustning, frysrum och luftbehandling hjälper även den mest krävande tillverkningsmiljön att ske smidigare och effektivare. 

Dina fördelar

Minska driftkostnader

Daikins lösningar för kylning av utrustning baseras på mycket tillförlitlig och integrerad teknik som hjälper till att reducera driftkostnader och underhåll.

Styrning av luftkvalitet

Daikins mycket effektiva luftbehandlingslösningar erbjuder precisare styrning av din verksamhets luftfuktighet och luftkvalitet.

Styrning av temperatur

Daikins kylaggregat kan erbjuda precis styrning av temperaturen vid tillverkning. De kan även leverera en bredare klimatstyrning av tillverkningsmiljön.

Nedfrysning med hög kapacitet

Daikin erbjuder energieffektiva och mycket tillförlitliga lösningar för nedfrysning, även för de största tillverkningsmiljöerna. 

Produkter

Översikt