No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Daikin mini BMS

Product Image Konkurrenskraftiga fastighetssystem från Daikin erbjuder användarvänlig hantering och styrning av din fastighet.

Dina fördelar

Användarvänlig

Ett intuitivt användargränssnitt ger dig en visuell layoutvy med direkt åtkomst till inomhusenhetens huvudfunktioner.

Smart energihantering

Du kan övervaka och energianvändningen sker enligt den planerade. Du kan också upptäcka orsaken till energiförluster för att optimera den dagliga driften. Kraftfulla schemaläggningar och förreglingar säkerställer en genomgående optimal drift.

Flexibel

Den modulära uppbyggnaden gör det möjligt för dig att anpassa Intelligent Touch Manger till din fastighets storlek. Du kan också få tillgång till Intelligent Touch Manager på olika sätt: pekskärm, Intranet och Internet.

Totallösningar

Du kan styra alla dina Daikin-enheter tillsammans med annan tredjepartsutrustning, såsom lampor, larm, sensorer, etc, vilket ger dig en central kontrollpunkt för byggnaden.

Systemlayout

Ytterligare tjänster

Översikt