No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Fjärrstyrning och övervakning

Product Image i-Net är en tjänst baserad på vår globala fjärrövervakningsteknik för att hålla systemet problemfitt och arbeta med bästa effektivitet. Den bidrar till att förbättra effektiviteten på ditt fastighetssystem, och säkrar den livslånga optimala driften på din luftkonditionering.

Dina fördelar

Lugn i sinnet

i-Net analyserar ditt system alla dagar och under hela dygnet och förutspår problem som kan uppstå så att de kan åtgärdas innan de inträffar, vilket maximerar systemets gångtid utan avbrott.

Maximera systemets livslängd

i-Net säkerställer att systemet körs under optimala förhållanden, vilket undviker onödig påfrestning på komponenter och maximerar därigenom systemets livslängd.

Energieffektiv

De lättanvända datatrend- och analysverktygen för energianvändning hjälper dig med din energihantering. Besparingar startar med mätning. Förbättra din verksamhets hållbarhet!

Expertrådgivning

Daikin övervakar kontinuerligt uppgifter kring energi, drift och komfort. Regelbundet kan specialister föreslå sätt för att förbättra prestandan.

i-Net-tjänster


VRV Cloud
 

VRV Cloud är ett intelligent verktyg för energivisualisering där du har full kontroll på din energihantering. Tack vare övervakningen online från valfri plats och de lättanvända datatrend- och analysverktygen kan du sänka CO2 -utsläppet och spara energi med upp till 15 %. 

i-Net övervakning och analys av prestanda

Daikin i-Net ansluter ditt system kontinuerligt med Daikin. Det meddelar larm och tidiga varningar om systemets avvikelser för att maximera systemets drifttid och komforten för personer i fastigheten. Tjänsteleverantörer har webbaserad tillgång till driftdata och specialister kör trendanalyser. Allt detta ökar systemets tillförlitlighet genom att se till att det körs med optimal effektivitet.