No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook
Intelligent styrning

Centraliserad styrning med cloud-anslutning

Product Image Kommersiella platser har ofta olika zoner som har separat behov för värme, kyla, ventilation och belysning och de kan ha behov av brand- och säkerhetssystem. Vår intelligenta Tablet styrenhet erbjuder dig lösningen att styra små kommersiella platser från en central punkt eller i molnet.

Dina fördelar

Intuitiv kontroll

Den intuitiva pekskärmen ger dig kontroll över din luftkonditionering på ett omfattande och användarvänligt sätt. Från en centraliserad vy kan komfort och energibesparingar optimeras.

Uppföljning av energiförbrukning

Du kan upptäcka och reducera energiförluster genom att jämföra och märka olika platser. Du kan dessutom följa lagstiftningen på energiuppföljning, vilket minskar skatte- och investeringskostnaderna.

Multi-site övervakning

Ekonomichefer / tekniska chefer använder Daikin molntjänst för styrning och övervakning av alla sina lokaler centralt och installatörer / fastighetsägare kan kontrollera eventuella fel på distans.

Kostnadseffektiv

De centraliserade schemaläggningarna säkerställer att endast den väsentliga belysningen, värmen eller kylan är igång vid behov. Denna lösning är optimerad för lätta kommersiella tillämpningar.

Daikin Cloud-tjänster


 Daikin Cloud-tjänsten har utvecklats för att göra fastighetshantering ännu enklare, oavsett var du befinner dig.
 • Minska din kostnad per kvadratmeter
 • Bibehåll din kontroll på installationen
 • Upptäck källor på energiförluster och sänk energianvändningen
 • Jämför olika platser för att ta reda på stora energiförbrukare och optimera dess drift.
 • Uppföljning av energiförbrukningen

Tillämpningar

 • Banker och mindre kontor

  Den lättanvända och intuitiva Daikin intelligent Tablet Controller ger dig lokal kontroll som kan begränsas och integreras med HQ styrning och övervakning. Den säkra kommunikationen i Daikin Cloud Service säkerställer säkerheten i det interna företagsnätverket.

 • Butiker och restauranger

  Daikin intelligent Tablet Controller ger dig central kontroll som gör det möjligt att ställa in olika temperaturer för olika zoner. Den lokala styrningen kan begränsas (bland personalen) och integreras med HQ styrning och övervakning. Utöver detta innebär den säkra kommunikationen i Daikin Cloud Service att ditt interna betalningsnätverk är säkert.

 • Bostäder

  Med Daikin Cloud Service kan bostäder styra sina system från en central plats tack vare multi-site-funktionen.