No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

VRV Integrerad klimatstyrning

Product Image

Daikin VRV-system är en multi-zon luftkonditioneringssystem med variabel flödeskontroll för köldmedium. Det ger dig möjlighet att upprätthålla individuell zonreglering i varje rum och våning i en kommersiell byggnad.

VRV ger en total lösning för värme, kyla, ventilation, produktion av varmvatten, luftridåer och central styrning.

fördelar

Låga driftskostnader

VRV-system optimerar den årstidsrelaterade verkningsgraden med högeffektiva utomhusenheter och inomhusenheter, med värmeåtervinning och inverterteknik, smart energihanteringskontroll, etc.

Precis zonreglering

Genom att styra varje våning eller rum individuellt sparar energi. Denna mångsidighet gör VRV idealisk för byggnader med flera boende.

Personlig komfort

VRV-system ger frisk luft vid rätt temperatur, med rätt luftfuktighet och med minimal ljudnivå.

Teknik med varierbar köldmedietemperatur och kontinuerlig uppvärmning för att förhindra kalldrag.

Utmärkt flexibilitet

Den modulära uppbyggnaden av VRV gör den mycket flexibel för att balansera värmelaster i olika delar av byggnaden.

Med VRV IV finns VRV konfigurator för enkel driftsättning.

VRV totallösning

Produkter

Utomhusenheter
Inomhusenheter
Biddle luftridåer
Varmvatten
Ventilation
Kontrollsystem
 • VRV, originalet

  VRV är världens första individuella luftkonditioneringssystem som har variabel flödeskontroll för köldmedium. Började säljas av Daikin under 1982 och namnet VRV kommer från den teknik som vi kallar ”Variable Refrigerant Volume” varierbar köldmedievolym).

 • Geotermiska VRV

  Geotermiska VRV använder jordvärme som en förnyelsebar källa för att minimera CO2 -utsläpp. Den har en utmärkt energieffektivitet eftersom temperaturer i vatten och mark är relativt konstanta, till skillnad från temperaturer i utomhusluften.

 • VRV värmeåtervinning

  Daikins VRV värmeåtervinning återanvänder den värme som tagits från kylprocessen för att tillhandahålla billig värme för friskluftsventilation, luftridåer, varmvatten eller för att värma rum.

 • Professionellt stöd

  Daikin ger dig en enda kontaktpunkt för ett helt system. Projekterare får expertstöd och programverktyg, och vi förenklar driftsättning och skötsel för installatörer.