No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook
Kommersiell ventilation

För en frisk, hälsosam och komfortabel miljö

Product Image Daikin erbjuder ett av de största utbuden på lösningar med kommersiell ventilation. Från liten ventilation med värmeåtervinning till storskaliga luftbehandlingsenheter hjälper vi kontor, hotell, lager och annan kommersiell miljö för att erhålla en frisk, hälsosam och komfortabel miljö.

Dina fördelar

Återvinna värme

Daikins kommersiella ventilationssystem använder den värme som återvinns från den unkna luften som sugs ut ur byggnaden för att värma den friska luften som sugs in till en behaglig temperatur. Detta ger en energibesparing på 40%.

Integrerade lösningar

Daikins kommersiella ventilationssystem kan integreras och optimeras som en del av en totallösning för hela byggnaden, vilket reducerar antalet separata system i anläggningen och antalet leverantörer.

Högkvalitativt inomhusklimat

Daikins ventilationssystem tar in friskluft utifrån, avlägsnar unken luft och balanserar luftfuktigheten. Detta bidrar till att skapa en ren och behaglig miljö som är viktigt för en god livskvalitet.

Täcker små till stora användningsområden

Med luftflöden från 150m³/h till 124.000m³/h, kan Daikin erbjuda en skräddarsydd ventilation som passar applikationen och integrerar den med ett Daikin luftkonditioneringssystem.

Beståndsdelar i inomhusluftens kvalitet

1. Ventilation
  • Försörjning av frisk utomhusluft
2. Luftbehandling
  • Värmer eller kyler inkommande friskluft
  • Komforten maximeras och belastningen minimeras på luftkonditioneringen
3. Luftfuktning
  • Optimerar balansen mellan luftfuktighet inomhus och utomhus 
  • Säkerställer perfekt komfort
4. Värmeåtervinning
  • Återvinner värme och fukt från den utgående luften 
  • Maximal komfort och effektivitet
5. Filtrering
  • Avlägsnar damm, föroreningar och lukt från luften

Produkter

Översikt