No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Kyla för serverrum och laboratorium  och andra tekniska kyllösningar

Din verksamhets kräver ett kylsystem som säkerställer drift alla dagar dygnet runt mellan -15°C och 50°C och maximerar drifttiden på din IT-utrustning och servrar. Daikin klarar allt detta och levererar den högsta effektiviteten för att bidra till att sänka din miljöpåverkan.

Vi erbjuder oöverträffad flexibilitet med vårt sortiment av system med direktexpansion och kylvattensystem med en mängd olika standard som ingår med kontroller, eller gränssnitt för integration i egen BMS.

Användningsområdet är anpassat för kylning av teknisk utrustning så som laboratoriekyla, serverkyla. telecomsiter och annan teknisk utrustning.
Kontrollsystem för teknisk kyla

 Schema_SkyAir_697px

Daikins standard fjärrkontroll erbjuder: 

1. Rotation och standby-styrning: efter en viss tid, ställer sig den arbetande enheten i standby och standby-enheten tar över och förlänger livslängden på varje kylsystem. 

2. Backup-drift: om en kylenhet slutar fungera kommer den andra kylenheten att automatiskt ta över eller starta driften och leverera reservkapacitet.

Inomhusenheter med hög kylkapacitet

Inomhussystem som väljs för teknisk kyla måste arbeta hårdare för att utvinna energi genom att kyla torr luft. Därför erbjuder Daikin asymmetriska kombinationer för sitt utbud av Sky Air DX. Genom att kombinera inomhussystem med högre kapaciteter än utomhussystem kommer värmeöverföringen att öka vid låg relativ fuktighet i dina IT eller serverrum. Samtidigt säkerställer den kontinuerlig drift och reducerar oönskad avfuktning på inomhusluften i din IT- eller servermiljö. 

Flash-18savings För att bidra till att minimera miljöpåverkan sätter vi på Daikin standarden  igen och tillhandahåller system med en årstidsrelaterad verkningsgrad på upp till A++ !

Varför är assymetriska kombinationer effektivare?


A++_infrastructure cooling