No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Värme, kyla och ventilation för butiker/detaljhandel

Minskar kostnaderna för detaljhandeln

Våra lösningar (luftkonditionering, ventilation, värme, ...) ger dig full kontroll över din miljön i din butik, vilket gör det möjligt att skapa en välkomnande, behaglig miljö som stimulerar kunder till att stanna kvar, koppla av och spendera mer, samtidigt som du håller koll på kostnaderna.
Daikin Cloud-tjänster

Retail cloud service                                     Med Daikin Cloud-tjänster kan du få tillgång till och styra flera platser där du befinner dig. Den ger även möjlighet för installatörer eller tekniker att logga in om något händer för att snabbt kunna åtgärda problemet.

Ger lägre kostnader

Med Daikin får du högsta möjliga avkastning på din investering. 

Speciellt för detaljhandeln erbjuder Daikin många energibesparande produkter som, genom sin rimliga kostnad, ger avkastning på kort tid medan de samtidigt kan säkra livslånga besparingar på tiotusentals kronor. Ett typiskt exempel på detta koncept är kopplat till de inomhusenheter av kassettyp som vanligtvis används inom detaljhandeln: den självrengörande kassettpanelen som har ett pris på några tusentals kronor högre i jämförelse med en standard kassettpanel, kan betala sig upp till 30 gånger under sin livslängd. 

Även i jämförelse med andra fabrikat visar Daikins analys att den totala ägandekostnaden är lägre för Daikin-system.

Fall

Cases image
Levererar energibesparingar inom detaljhandeln

En inredningskedja införde den senaste generationens VRV värmepumpsystem, vilket gav en beräknad besparing på € 223,300 under fem år  för en enda butik.

En detaljhandelsjätte i ett köpcentrum införde ett Sky Air-system anslutet till en luftridå med värmeåtervinning för att uppnå 90% effektivitet på luftseparationen. Lösningen förväntas att sänka driftskostnaderna med upp till 67% jämfört med en elektriskt uppvärmd luftridå.

En kedja med lokala butiker i stadskärnorna testar förnyelsebar teknik på fem platser, med luft-luftvärmepumpar och solvärmepaneler som förväntas kunna leverera mellan 60% och 100% av de årliga varmvatten- och värmebehoven.


Daikinprodukter

Översikt