Daikin

BÄSTA EFFEKTIVITET

klaverDaikin's rundblåsande kassett har bästa prestanda tackvare integrationen med årstidsrelaterad verkningsgrad, den automatiskt självrengörande frontpanelen och närvarosensor.

Så du kan vara säker på att få lägsta möjliga driftskostnader med minsta miljöpåverkan.

Årsverkningsgrad

Utnyttja morgondagens effektivitet och miljöprestanda, i dag. Daikins rundblåsande kassett har är optimerad för årstidsrelaterad verkningsgrad med enligt EU: s nya system för korrekt mätning i  verkliga situatione. SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) mäter effektiviteten i en rad olika utomhustemperaturer, under dellast, och tar hänsyn till energiförbrukande lägen som standby.
Daikins nya  Daikins rundblåsande kassett är redan optimerad och klassad för årstidsrelaterad verkningsgrad, långt innan det krävs för genomförandet av denna nya standard 2013. "

Självrengörande frontpanel

autoclean

Den rundblåsandekassetten kan utrustas med ett särskilt filter som automatiskt rengör sig självt en gång om dagen, vilket säkerställer en jämn och optimal effektivitet. Det damm som samlas upp under den dagliga rengöringen förvaras i en dammbox som rymmer upp till 12 månaders dammuppsamling. Boxen har en indikering som talar om när tömning av boxen är nödvändig. Rengöring varje eller vartannat år av egen underhållspersonal och en vanlig dammsugare är allt som behövs: inga stegar, och kassettens panel behöver inte röras eller komma i kontakt med dammet. Effektivitetsökning på upp till 50% i jämförelse med standardpaneler.

Närvarosensor

pressensor2

Tillvalet närvarosensor sparar upp till 27% av energin och anpassar systemet dynamiskt när någon kommer in i rummet. Om rummet är tomt kan luftkonditioneringen automatiskt stängas av. När det finns någon i rummet kommer luftflödet att riktas bort från personerna för en dragfri komfort.