No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Belière

Utbyte av propanpanna mot Daikin Altherma

Media

Utlåtanden

se rekommendationsvideo

Allmän information

Kund

Familjen BELLIERE

Tillämpningar

  • Bostadssektorn

Behov

  • Värme
  • Tappvarmvatten
sparbehov och avkastning på investering

Lösning

ERSQ011AV1 + EKHBRD011AV1

Daikin-kontakt

BECHTEL DAF

Adress

System

Produktnamn: Daikin Altherma

Typ

  • Värme

Översikt över enheter

ERSQ011AV1 + EKHBRD011AV1

Produkter

Bygginformation

Typ

Renovering

Yta

Installation: 115-120 m²
Total yta: 115-120 m²

År

10 < 15 år

Gammal installation

Propanpanna

Mervärde

sparbehov + avkastning på investering

Partnerinformation

Byggnadens ägare

M. & Mme BELLIERE

Installatör

CAEN FROID
Ansvarsfriskrivning