No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Icebar by Icehotel

Icebar by Icehotel, på Heddon Street

Media

Utlåtanden

Tom Davey från AC Direct Ltd som utförde installationen sade: “När vår kund såg de potentiella energibesparingarna i Daikin Zeas-systemet, blev han så imponerad att han bad oss att utöka installationen att även omfatta andra områden.”

Alex de Pommes, Icebar’s chef sade: "Vi hade tänkt att uppgradera våra värme-, ventilations-, luftkonditionerings- och kylsystem i vår restaurang och Icebar sedan en tid. Att garantera rätt komfortnivåer för våra kunder i restaurangen var av största vikt och var tvunget att vägas mot energiförluster från de stora öppna entrédörrar.

Denna utmaning, i kombination med den omsorgsfullt upprätthållna temperaturen på -5 ºC i Icebar, ledde oss till ett mycket nära samarbete med Daikin Storbritannien för att konstruera en reglerad anläggning för hela platsen. Detta ledde till en värmeåtervinningsbesparing på över 50 % genom användning av ny teknik."

Varför Daikin

Projektet var projekterades och konstruerades och Daikin presenterades av kunden av vår entreprenör, AC Direct Ltd

Allmän information

Kund

The Icebar

Tillämpningar

  • Restaurang

Behov

  • Luftkonditionering
  • Luftridå
  • Kontroll
  • Tappvarmvatten
  • Frysapplikationer
  • Ventilation

ett kylsystem krävdes för kylning av barområdet för att upprätthålla isskulpturer i en miljö med -5 ºC

Lösning

ett kylsystem krävdes som fungerade i en total klimatkontrolllösning som skulle ge luftkonditionering, värme och ventilation för baren, restaurangen, köket och toaletter.

Daikin-kontakt

Nicola Mowatt - Daikin Storbritannien (marknadsföring)

Adress

System

Produktnamn: Zeas

Typ

  • Kyl & frys
  • VRV

Översikt över enheter

2 x ZEAS kylenheter, 1 x VRV värmeåtervinning utomhusenhet med varmvattenproduktion, Biddle luftridå, Ventilation: VAM för att ge tempererad frisk luft och frikylning när sådan finns tillgänglig

Bygginformation

Typ

Renovering

Mervärde

Daikin lämnade först endast kostnadsförslag för kylning, men när slutanvändaren såg hur mycket som sparades och hur energieffektiv lösningen var, utökades kostnadsförslaget att omfatta andra områden

Partnerinformation

Byggnadens ägare

Alex De Pommes, Chef för Icebar – 07971 831656

Installatör

AC Direct Ltd

Tom Davey, 07973 731743

Ansvarsfriskrivning