No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Joli

Utbyte av bränslepanna mot Daikin Altherma High Temperature

Media

Utlåtanden

se rekommendationsvideo

Allmän information

Kund

Familjen JOLI

Tillämpningar

  • Bostadssektorn

Behov

  • Värme
  • Tappvarmvatten

Sparbehov

Lösning

Utbyte av bränslepanna mot Daikin Altherma High Temperature

Daikin-kontakt

E.Bechtel DAF

Adress

System

Produktnamn: Daikin Altherma

Typ

  • Värme

Översikt över enheter

INTE SPECIFICERAD

Bygginformation

Typ

Renovering

Yta

Installation: 185m²
Total yta: 185m²

År

10 < 15 år

Gammal installation

Bränslepanna

Mervärde

Energibesparingar på 40 % (€) mellan vintern 2008-2009 och vintern 2009-2010

Partnerinformation

Byggnadens ägare

Familjen JOLI

Installatör

ACI

M. Lelard - 1 place de la Laiterie - 28190 St Georges sur Eure
Ansvarsfriskrivning