No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Värmepumpen/luftkonditioneringen värmer eller kyler inte ner rummet.

Kontrollera följande:

  • Kontrollera så att inte filtren är lortiga.
  • Kontrollera så att luftintagen på inomhus/utomhusdelen inte är blockerade av något föremål.
  • Kontrollera så att temperaturen är rätt inställd på fjärrkontrollen.
  • Kontrollera så att dörrar och fönster är stängda. 
  • Kontrollera så att luftflöde och luftriktning är korrekt inställt.