No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Luftkonditioneringen fungerar ej (driftlampan lyser ej).

Kontrollera följande:

  • Kontrollera huvudbrytare och säkring.
  • Kontrollera att kablarna är anslutna. 
  • Kontrollera eventuellt strömavbrott.
  • Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen.
  • Kontrollera att timer-program inte används av misstag.