No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Luftkonditioneringen stannar (Driftlampan blinkar).

Kontrollera att filtret rengjort eller att luften till/från innedelen eller så att utedelen inte blockeras på annat vis.

Larm kan återställas genom att bryta strömmen.

Om larmet återkommer:Bryt ej strömmen, tillkalla istället er installatör för service.