No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Luftkonditioneringen stannar under drift (timer aktiverad).

När timern är aktiverad kan det hända att luftkonditioneringen stannar upp till en timme innan inställd tidpunkt för att den inställda temperaturen på fjärrkontrollen ska kunna uppnås.

När detta inträffar stäng av luftkonditioneringen och ställ om timern.