No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

När driftläget ändras, så ändras även riktningen på luftriktarna.

Luftriktarnas inställning varierar beroende på om värmepumpen arbetar i kyldrift eller värmedrift, för att optimera funktionen.