No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Efter att enheten slagits på rör sig luftriktarna.

När enheten slås känner en mikrodator av vilket läge luftriktarna ska ha när enheten startar beroende på driftläge.