No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Spjällen för master och slav enheterna jobbar inte lika.

En viss tidsskillnad mellan innedelar är normalt eftersom enheterna måste kommunicera med varandra.