No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Utomhusenheten avger vatten eller ånga.

I värmedrift aktiveras en avfrostningsfunktion för att förhindra isbildning, när frosten avlägsnas förvandlas den till vatten och ånga.