No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

När swingfunktionen är inställd på ON står luftriktarna kvar i en horisontell position.

Luftriktarna står kvar på samma position när den inställda temperaturen uppnåtts och termostaten stängs av. När termostaten är avstängd rör inte luftriktarna sig.