No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Värmeläge är valt men fläkten står stilla.

När värmeläge väljs så kommer fläkten stå still till dess att maskinen har uppnått drifttemperatur för att motverka känslan av kalldrag.
Ju kallare utomhustemp desto längre tid tar det att uppnå drifttemperatur.