No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Utomhusdelen startar inte omedelbart efter påslagning.

För att reducera lasten vid start och återstart så startfördröjs maskinen minst 3 minuter.
Detta kan även ske vid ändring av driftläge.