No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Ett porlande ljud hörs från maskinen.

Ett porlande ljud kan genereras av köldmediet i rören. Ofta är det mer märkbart under avfrostning i värmepumpsdrift.