No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Luftkondtioneringen stannar (Driftlampan lyser).

Om strömmen till anläggningen varierar för mycket kan det hända att den stannar för att skydda elektroniken.
Om detta är fallet gör ett återstartsförsök efter ca 3 minuter.