No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Kan man bli sjuk av luftkonditionering

En luftkonditionering som är dåligt underhållen kan göra dig sjuk. En luftkonditionering som underhålls kan bidra till en hälsosammare inomhusmiljö.

Fuktighet
Luftfuktighetsnivån kontrollers av luftkonditioneringen, tillväxten av kvalster och mögel hämmas.  Luftkonditionering håller luftfuktigheten på 40-60% vilket är positivt för personer med allergi.

Ventilation
Luftkonditionering kan ha integrerad ventilation. Mekanisk ventilation blir allt viktigare eftersom hus som byggs idag inte har någon naturlig ventilation. Ventilation förebygger s.k. "sjuka hus".

Filter
Alla enheter har filter. Typen av filter varierar med kundens behov och typen av system. Vissa filter har endast en dammuppsamlande funktion medan andra fångar upp pollen, bakterier och virus. Även obehagliga odörer avlägsnas. Det är viktigt att byta ut/göra rent filtren med jämna mellanrum för att luftreningen ska vara effektiv, du riskerar annars att sprida bakterier i luften istället för att fånga upp dem.

Drag
När utrustningen är korrekt vald och beräknad så uppstår inget drag. Installatören beräknar vilken kapacitet som behövs. För låg kapacitet gör att önskad temperatur inte kan uppnås, ett system med för hög kapacitet leder till drag och ojämn temperatur.