No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Vad är inverter teknologi?

Inverter teknologin är integrerad i utomhusdelen. Inverter teknologin kan jämföras med en bils teknologi: "Ju hårdare du trycker på gasen ju fortare går bilen."

En inverter ökar sin kapacitet steglöst beroende på vilket behov som finns i rummet. En värmepump som inte är inverterstyrd stängs av och på som du släcker och tänder en lampa. När den sätts på går den på full kapacitet oavsett behovet av värme/kyla i rummet.

Fördelar med inverter teknologi:

  • Du uppnår rätt temperatur mycket snabbare
  • Starttiden minskas med 1/3
  • Du spar energi och pengar: 30% mindre energikonsumtion
  • Minskar slitaget på värmepumpen
  • Jämnare temperatur