No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Vad menas med termerna COP och EER?

Termerna COP (coefficient of performance) och EER (energy efficiency ratio) anger värmepumpen/luftkonditioneringens värme och kyleffektivitet. COP-faktorn och EER-faktorn anger hur mycket värmeenergi eller kyla som värmepumpen kan producera i förhållande till inmatad energi. D.V.S om en värmepump genererar 5kW värme från 1kW inmatad energi så är COP-faktorn 5. Ju högre COP och EER desto effektivare är utrustningen.

Daikin är en certified medlem i EUROVENT – en prestigefull internationell organisation av tillverkare som arbetar med att förbättra standarden för luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning i Europa. Medlemmar i denna organisation lämnar frivilligt sina produkter till ett nätverk av oberonede och godkända laboratorium för tester och bedömning. Genom sitt medlemskap kan Daikins kunder garanteras att produkternas COP och EER värden är riktiga och tydliga.