No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Kalldrag

Kalldrag förknipas ibland med luftkonditionering, vilket man kan få beroende på installation. Därför bör man ha detta i åtanke när man väljer installationsplats.

Även takhöjden är av betydelse. Såsom tillverkare av luftkonditonering antar man generellt att den optimala takhöjden för direktexpansion ligger mellan 2.70 och 3.50 meter. Om utblåsningsluften är ca 16°C kommer luften att blanda sig lagom mycket och man slipper känslan av kalldrag.

Även om man inte följer dessa instruktioner, så kan ofta en luftkonditionering med god kvalite motverka känslan av kalldrag.

Naturligtvis har inomhusdelens placering samt takhöjden stor betydelse för om känslan av kalldrag uppstår. Kall luft har en tendens att hålla sig intill taket en stund innan den sjunker mot golvet.
Detta fenomen är känt som "coanda" effekt och hjälper till att blanda kall och varm luft.Tyvärr kan denna effekt gå förlorad om luftströmmen är hindrad, då kan man uppleva kalldrag från inomhusdelen.

På samma vis kan detta uppstå om två innedelar sitter mitt emot varandra.