No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Köldmediecykeln, vad är det?

En luftkonditionering fungerar ungefär som ett kylskåp. Köldmediet flödar genom systemet, där det förändrar sin form i flera processer. Det finns fyra processer i “köldmediecykeln”: 

Processen:
1. Kompressorn som pumpar köldmediet genom systemet är hjärtat av luftkonditioneringen. Innan kölmediet når kompressorn är det en gas med lågt tryck. När köldmediet passerar kompressorn, blir gasen utsatt för högt tryck, blir uppvärmt och flödar genom kondensorn. 

  

2. Vid kondensorn släpper den högt tryckta, heta gasen sin värme till uteluften, och ändrar form till underkyld, högt tryckt vätska.

  

3. Den högt tryckta vätskan flödar genom expansionsventilen, vilken reducerar trycket, och temperaturen blir lägre än det kylda utrymmets temperatur. Detta resulterar i kall, lågt tryckt köldmedievätska.  

  

4. Den lågt trycka köldmedievätskan flödar genom förångaren, där den absorberar värme från inomhusluften genom förångning, och byter således form till lågt tryckt gas. Gasen flödar tillbaka till kompressorn där cykeln börjar om.


I en värmepump har man vänt processen åt andra hållet för att värma inomhusluften.