No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Vad är allergener?

Allergener är orenheter i luften som kan orsaka allergiska reaktioner. I stadsmiljöer finns en blandning av dessa och andra orenheter i luften som kemiska substanser som t.ex. dieselpartiklar, formaldehyd som bl.a. förekommer i byggnadsmaterial och kosmetika. Dessa ämnen har en negativ effekt på hälsan och kan ge oss allergiska besvär.