No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Vad är en värmepump?

En värmepump utvinner energi från låga temperaturer i omgivningen och ökar denna temperatur i uppvärmningssyfte. Värmepumpars effektivitet beräknas normal som systemet värmefaktor, vanligtvis inom intervallet 3 till 5. med andra ord så kräver utvinning av värme från förnyelsebara källor bara 1 kW elektrisk inmatad effekt för att generera 3 till 5 kW utmatad värmeeffekt. Värmepumpsystem är därför 3 till 5 gånger så effektiva som konventionella värmesystem. Dessa uppvärmningssystems blir allt populärare p.g.a dess effektivitet i  i Skandinaviens kalla klimat.