No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Vad är värmeöverföring?

Värme flödar från en varmare till en svalare substans. I själva verket är det snabba rörliga molekyler som överför en del av sin energi till långsamma molekyler. De snabbare molekylerna saktar in och de långsammare blir snabbare.Enkelt uttryckt innebär detta att när det är varmt ute försöker värmen att "invadera" kallare inomhusutrymmen.

Värme kan överföras från ett ställe till ett annat genom någon av följande metoder:

  • strålning
  • ledning
  • konvektion

Strålning

Av en våg i rörelse (liknande ljusvågor) där energi överförs från en kropp till en annan utan behov av mellanliggande materia.

Ledning
Genom flödet av värme mellan delar av ett ämne eller från en substans till en annan i direkt kontakt.


Konvektion 

Genom överföring via en vätska eller luft.