No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Köldmediecykeln, vad är det?

En luftkonditionering fungerar ungefär som ett kylskåp. Köldmediet flödar genom systemet, där det förändrar sin form i flera processer. Det finns fyra processer i “köldmediecykeln”:

Vad är värmeöverföring?

Värme flödar från en varmare till en svalare substans. I själva verket är det snabba rörliga molekyler som överför en del av sin energi till långsamma molekyler. De snabbare molekylerna saktar in och de långsammare blir snabbare. Enkelt uttryckt innebär detta att när det är varmt ute försöker värmen att "invadera" kallare inomhusutrymmen.

Vad är inverter teknologi?

Inverter teknologin är integrerad i utomhusdelen. Inverter teknologin kan jämföras med en bils teknologi: "Ju hårdare du trycker på gasen ju fortare går bilen."

Kalldrag

Kalldrag förknipas ibland med luftkonditionering, vilket man kan få beroende på installation.

Vad är en värmepump?

En värmepump utvinner energi från låga temperaturer i omgivningen och ökar denna temperatur i uppvärmningssyfte.

Vad är catechin?

Catechin är en naturlig antibakteriell substans som utvinns från teblad. Ytan på ett veckat filter är ungefär 1,5 gånger större en ett vanligt plant filter.