No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

ASTRA

ASTRA - för luftbehandlingsenheter

  • ASTRA är ett komplett urvalsprogram som kan konfigurera alla typer av luftbehandlingsenheter och reagerar exakt på de strängaste designbehov. 
  • Det ger en snabb och omfattande service, så att kunden kan göra det tekniska valet och den ekonomiska värderingen för varje AHU.
    Resultatet blir en omfattande ekonomisk offert som innefattar alla tekniska data och ritningar, det psykrometriska diagrammet med den relativa luftbehandlingen och fläktarnas prestandakurvor.
Programvarubegäran

Kylaggregatsurval

Kylaggregatsurval

  • Program för kylaggregatsurval låter dig välja de rätta enheterna baserat på applikationstyp, effektivitetsnivå, fläktar, kompressortyp, driftläge, erforderlig kapacitet och övriga faktorer.
  • Användaren kan välja flera lösningar och skapa en detaljerad rapport- och databok.
Programvarubegäran

Fläktkonvektorer -urval

Fläktkonvektorer - urval

  • Ett grundläggande urvalsprogram för fläktkonvektorer inomhus. Urvalslogiken är baserad på de krav på kylläge och/eller värmeläge som användaren anger.
  • Användaren kan indikera krav på kylläge och/eller värmeläge och lista tillgängliga fläktkonvektorer. En detaljerad rapport inklusive tekniska specifikationer och kabelscheman kan skrivas ut.
Programvarubegäran