No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Konfiguratorprogramvara v2.3.0 - För Daikin Altherma LT och VRV IV utomhusenheter

Ladda ned program

Daikin Configurator kan konfigurera följande apparater: 

 • Daikin Altherma låg temperatur split-enheter
 • VRV IV utomhusenheter

Senast tillgängliga version: Configurator v2.3.0.

Samma funktioner som tidigare version.

- Datorkompatibilitet: Från denna version och framåt 

Microsoft .NET FrameWork 4.0 (=”.NET 4.0”) krävs
Ytterligare kompatibilitet med Windows 8 & 8.1

- Installationsförbättringar och modifieringar:

 • Konfiguratorpaketet är ändrat till en executable (exe)
 • Avinstallerar automatiskt tidigare konfiguratorinstallation.
 • Fast installation i en lokal användarmapp för appdata (installerades tidigare i program-mappen)
 • Förberett för framtida utgåvor: inga administratörsrättigheter behövs för installation av nyare versioner
  (Endast om USB-driver och erforderlig .NET redan är installerade.)
 • Vid installation utförs .NET 4.0-detektering och om det inte finns laddas det ned från Internet från Microsofts server (om Internet finns tillgängligt)

- Automatiskt meddelande om nya konfiguratorutgåvor:

 • Kontrolleras vid varje start av konfiguratorn (endast om Internet finns tillgängligt)
 • Om en ny konfiguratorutgåva finns tillgänglig visas nedladdningslänken.

- Databasuppdateringar:

 • Lade till senaste kompatibla programvaruversion för enhet till konfiguratorns databas:
  “Värme\01: Altherma låg temperatur split-enheter (CA) hydro-program: ID42E0
  “Värme\02: Altherma hybrid & bergvärme hydro-program: ID42F1

- Anmärkningar:

 • Kompatibla Altherma CA-modeller:
  För EHVH04S18CA3VF, välj EHVH04S18CA3
  För EHVH08S18CA3VF, välj EHVH08S18CA3
 • Kompatibla hybrid-modeller:
  För EHYHBH05AAV32, välj EHYHBH05AAV3
  För EHYHBH08AAV32, välj EHYHBH08AAV3

Ladda ned program (4 MB - )

Ladda ned instruktionsmanual (SV)

Språkversion för installationsmanual tillgänglig från 1/7-2014

Ladda ned instruktionsmanual (SV) (4 MB - PDF)

Funktions- och publikationsanteckningar

Ladda ned funktions- och publikationsanteckningar.

Funktions- och publikationsanteckningar (208 KB - PDF)

Daikin Altherma Flex för lägenheter

Daikin Altherma Flex för lägenheter

 • Urvalsprogram för Daikin Altherma högtemperatur flextyp för bostadsprojekt. 
 • Användaren kan välja inomhusenheter, varmvattentank och lämplig utomhusenhet, samtidigt som de kan granska rördragningslängder och begränsningar för höjdskillnader.
  En detaljerad rapport finns tillgänglig med produkt- och installationsspecifikationerna. 
Programvarubegäran

Daikin Altherma Flex för kommersiella

Daikin Altherma Flex för kommersiella

 • Urvalsprogram för Daikin Altherma högtemperatur flextyp för komersiella projekt. 
 • Användaren kan välja inomhusenheter, varmvattentank och lämplig utomhusenhet, samtidigt som de kan granska rördragningslängder och begränsningar för höjdskillnader.
  En detaljerad rapport finns tillgänglig med produkt- och installationsspecifikationerna. 
Programvarubegäran

Daikin Altherma simulator

Daikin Altherma simulator

Daikin Altherma simulatorn hjälper dig att välja rätt produkt med hänsyn till byggandens behov och klimatet.
Programmet ger detaljerad information för både installatören och slutanvändaren.
 • Daikin Altherma Luft/vatten värmepump
 • Daikin Bergvärme
 • Årsverkningsgrad för värmepumpsystemet
 • Behov av el back-up
 • Energikonsumtion och kostnad per månad
 • Besparing jämfört med traditionellt värmesystem
All information sammanfattas i en detaljerad rapport.

Daikin Altherma simulator (2 MB - )

Eco-kalkulator - för Daikin Altherma-system

Eco-kalkulator - för Daikin Altherma-system

Nu är det hög tid att tänka om när det gäller hur vi värmer upp våra hem och vårt varmvatten. Centrala värmesystem som vi är vana vid idag kommer snart att förändras dramatiskt. Varför? Bränslepriser stiger och fler och fler eco-medvetna bland oss vill minska vår inverkan på miljön. Beräkna din egen energibesparing ned Daikin Eco-kalkulator och optimera din energiförbrukning med Daikin värmepumpar. Spara pengar samtidigt som du minskar din inverkan på miljön!


ROTEX HPSU

ROTEX HPSU

 • Välj lämplig Rotex värmepump för varje projekt och jämför dess säsongseffektivitet kontra andra värmekällor.
  Tillgängliga enheter: LT och HT värmepumpar, hybridenheter och bergvärmeenheter. 
 • Ger detaljerad information till installatören och slutanvändaren om lösningen som:
  Värmepumpssystemets säsongseffektivitet, mängden värmardrifts-backupp, energiförbrukning och energikostnad per månad, samt besparing på löpande utgifter i förhållande till traditionella värmesystem. 
Programvarubegäran