7 5 6 4 2 3 1 building.jpg

1. Ingång / dörrar

  • Minimera att varm- och kall luft försvinner ut vid ingången med våra Biddle luftridåer. Minska kostnaden med 72 procent genom att också ansluta Biddle till våra värmepumpar istället för till ett eluttag.

2. Tak

  • Njut av frisk luft med effektiva ventilationssystem som återvinner energi från utloppsluften.
  • Den unika självrengörande kassetten samlar in damm från inomhusenhetens värmeväxlare för att öka den effektiva verkningsgraden med upp till 50 procent, och avsevärt minska underhållskostnaderna.

3. Hyllor

  • Dolda undertaksenheter frigör väggutrymme för hyllor och montrar.

4. Bakom disken

  • Daikins molntjänst ger dig möjlighet att hantera flera ställen från en och samma plats.

5. Frysar

  • Ett tillförlitligt backup-system håller frysar och kylskåp igång och livsmedlen fräscha.

6. Förråd där enheten är installerad

  • Enhetens storlek tar minimalt utrymme och är enkel att installera.
  • Spara energi med återanvändningsbar energi genom vår unika återvinningsteknik.

7. Disken

  • Användarvänliga styrenheter och smarta program gör klimatstyrning enkel i hela butiken.