Meddelande om Cookie

Senast ändrad: 15 januari 2019

1. Cookies

När du besöker denna webbplats kan vi placera viss information på din dator eller mobila enhet i form av en "cookie", denna gör så att vi kommer att känna igen dig (när vi läser cookien) automatiskt vid ditt nästa besök.

Cookies kan hjälpa oss på många sätt. De kan till exempel göra det möjligt för oss att anpassa denna webbplats så att den bättre passar dina behov, eller lagra ditt lösenord så att du inte behöver mata in det varje gång.

I matrisen som finns här hittar du en översikt över de cookies som vi använder på den här webbplatsen. Nedan hittar du syfte, utgångsdatum och olika typer av cookies.

Du kan välja att godkänna eller avvisa cookies. Dina alternativ för att hantera vilka cookies som kan placeras eller läsas av oss från din dator eller mobila enhet anges nedan. Om du inte accepterar cookies definierade nedan som "Absolut nödvändiga" kommer du inte att kunna besöka denna webbplats. Om du avvisar andra cookies kan det hända att vissa erbjudanden, funktioner eller resurser på vår webbplats inte fungerar korrekt, och du kan uppleva mindre bekvämlighet eller funktionalitet.

2. Typ av cookies

Följande cookietyper kan användas under ditt besök på denna webbplats:

Duration of Storage
Förklaring av cookie
Session Raderas automatiskt när du stänger din webbläsare
Persistent Lagras på din enhet fram tills utgångsdatumet enligt definitionen nedanAnsvarig part Förklaring av cookie
First party Placerad av datainsamlare (eller någon av dennes processorer) som driver webbplatsen som du besökte som definieras av URL:en som vanligtvis visas i webbläsarens adressfält (innebörd: placerad av oss)
Third party Placerad av datainsamlare som inte driver webbplatsen som du för närvarande besöker (innebörd: inte placerad av oss)

3. Cookieskategorier

Typ av cookie

Hanteringsalternativ

Strictly Necessary – innebär att du inte kan besöka denna webbplats om sådana cookies inaktiveras

Om du vill inaktivera dem måste du kontrollera inställningarna på din webbläsare
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) för att antingen:

 • Omedelbart ta bort cookies från din dator eller mobila enhet;
 • Blockera cookies;
 • Utfärda en varning innan en cookie lagras.

Om du tar bort eller inaktiverar dessa cookies kan du inte besöka denna webbplats

Functional – innebär att om sådana cookies inaktiveras kommer vi inte att kunna tillhandahålla funktioner som du uttryckligen har begärt

Om du vill inaktivera dem måste du kontrollera inställningarna på din webbläsare
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) för att antingen:

 • Omedelbart ta bort cookies från din dator eller mobila enhet;
 • Blockera cookies;
 • Utfärda en varning innan en cookie lagras.

Om du tar bort eller inaktiverar dessa cookies kan det hända att du inte kan använda vissa funktioner på denna webbplats

Social plug-in tracking – innebär cookies av tredje part (socialt nätverk) som används av sociala plugin-moduler som vi har integrerat i denna webbplats, som är inte är funktionella men som används för att spåra individer för ändamål som exempelvis beteendestyrd annonsering, analyser eller marknadsundersökning

Om du vill inaktivera dem måste du kontrollera inställningarna på din webbläsare
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) för att antingen:

 • Omedelbart ta bort cookies från din dator eller mobila enhet;
 • Blockera cookies;
 • Utfärda en varning innan en cookie lagras.

Om du tar bort eller inaktiverar dessa cookies kan det hända att du inte kan använda vissa funktioner på denna webbplats

Third party advertising – innebär cookies av tredje part som används för annonsering och syften som exempelvis beteendestyrd annonsering, frekvensbegränsning, finansiell loggning, annonsanslutning, klick upptäckta bedrägeri, forskning och marknadsanalys, produkt förbättring och felsökning

Om du vill inaktivera dem måste du kontrollera inställningarna på din webbläsare
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) för att antingen:

 • Omedelbart ta bort cookies från din dator eller mobila enhet;
 • Blockera cookies;
 • Utfärda en varning innan en cookie lagras.

Om du tar bort eller inaktiverar dessa cookies kan det hända att du inte kan använda vissa funktioner på denna webbplats

First party analytics – innebär cookies som har genererats av denna webbplats som tillhandahåller oss med statistik om besökarna på denna webbplats (t.ex. antal unika besökare, spåra navigationsproblem på webbplatsen, detektera nyckelord som ofta används i sökmotorerna...)

Om du vill inaktivera dem måste du kontrollera inställningarna på din webbläsare
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) för att antingen:

 • Omedelbart ta bort cookies från din dator eller mobila enhet;
 • Blockera cookies;
 • Utfärda en varning innan en cookie lagras.

Om du tar bort eller inaktiverar dessa cookies kan det hända att du inte kan använda vissa funktioner på denna webbplats.

Third party analytics – innebär cookies som har genererats av tredje parter för att erhålla statistik om sina besökare (t.ex. antal unika besökare, spåra navigationsproblem på webbplatsen, detektera nyckelord som ofta används i sökmotorerna...)

4. Översikt över cookies

4.1 Absolut nödvändig

Cookienamn

Syfte

Kategori

Förfaller

Tredje part

JSESSIONID

Cookie som används av webbtjänsten Apache/Tomcat för att aktivera en session

Absolut nödvändig

Session

Nej

TS110f28

Cookie som används av en webbapplikations brandvägg för att möjliggöra surfning på denna webbplats

Absolut nödvändig

Session

Nej

daikinlocale (för Internet och portal)

Cookie som används till att spara vald användarplats i landväljaren för varje sida. Den används till att omdirigera användaren från landväljaren till aktuell plats för en sida (t.ex. "nl_BE" under sidan "internet-be")

Absolut nödvändig

Session

Nej

daikinsegment (för Internet)

Cookie som används för att spara det för tillfället valda segmentet av en användare på en webbplats (t.ex. Installatör, kund...). Motsvarande sidhuvuden och sidfötter visas baserat på detta val

Absolut nödvändig

Session

Nej

daikinid-language

Cookie som används för att spara språket som användaren har valt på Daikin ID-startsidan. Lämplig omdirigering till inloggningssidan formateras baserat på den här inställningen

Absolut nödvändig

Session

Nej

daikinid-country

Cookie som används för att spara det land som användaren har valt på Daikin ID-startsidan. Lämplig omdirigering till inloggningssidan formateras baserat på den här inställningen

Absolut nödvändig

Session

Nej

IDHUB-SESSION (Trustbuilder)

Cookie som används till att spara ID:t för sessionen, returnerat från Trustbuilder

Absolut nödvändig

Session

Nej

XSRF-TOKEN

Detta kommer förhindra andra från att anta den inloggade personens identitet och utföra åtgärder på webbsidor som användaren redan är inloggad på.
För mer info: https://angular.io/guide/security#xsrft

Absolut nödvändig

Session

Nej

request-path

Cookie som används för att lagra en skyddad sida (som en användare har begärt åtkomst till och som kräver autentisering via inloggning) för att man ska kunna omdirigeras rätt till den här sidan efter inloggning (reserv för cookien request-landingpage-path).

Absolut nödvändig

Session

Nej

saml_request_path

Absolut nödvändig

Session

Nej

request-landingpage-path

Absolut nödvändig

Session

Nej

TS0112da86 (för Internet och portal)

Cookie som används av TrustBuilder

Absolut nödvändig

Session

Nej

TS0146b514 (för portal)

Cookie som används av TrustBuilder

Absolut nödvändig

Session

Nej

login-token (för portal)

Cookie som används för att spara token för användare som är inloggade på portalen. Detta kommer att bekräfta att den aktuella användaren är inloggad utan att behöva logga in igen.

Absolut nödvändig

Session

Nej

labels

Cookie som används för att spara översättningar för etiketter som används på sidan. Dessa etiketter används av Javascript-bibliotek, såsom Angular, för att kunna erhålla en bättre prestanda så att det endast krävs 1 samtal till AEM för att återfå etiketterna

Absolut nödvändig

Session

Nej

tags

Cookie som används för att spara taggar som används på sidan. Dessa taggar används av Javascript-bibliotek, såsom Angular, för att kunna erhålla en bättre prestanda så att det endast krävs 1 samtal till AEM för att återfå taggarna

Absolut nödvändig

Session

Nej

4.2 Funktionell

Cookienamn

Syfte

Kategori

Förfaller

Tredje part

daikin_språkurval

Lagrar ditt senaste språkurval

Funktionell

Tillfällig
(1 år)

Nej

dkProductHistory

Lagrar produkterna (produkt-ID) som du tittade på senast för att generera en "senast visas" produktöversikt

Funktionell

Tillfällig
(1 månad)

Nej

dkProductFacets

Lagrar dina senast valda produktaspekter för att komma ihåg valda aspekter från produktsökaren

Funktionell

Tillfällig
(1 dag)

Nej

productFinder

Cookie som används av produktsökarens applikation som lagrar sökvägen till produkturvalet som krävs i vissa webbläsare för att du ska kunna ändra produkturvalet

Funktionell

Session

Nej

compareProducts

Cookie som används av produktsökarens applikation som lagrar produkten du har valt för att aktivera produktjämförelsefunktionen

Funktionell

Tillfällig
(1 år)

Nej

informationBasket

Cookie som används av informationskorgen som lagrar produkten du har valt för att upprätthålla listan för senare hämtning eller sändning via e-post

Funktionell

Tillfällig
(1 år)

Nej

Formstackadmin

Cookies som krävs för att använda Formstacks webbformulärtjänster

Funktionell

Session

Ja (Formstack)

NID

Google Cookie NID – en unik identifierare som används av Google applikationer för att lagra din preferensinformation

Funktionell

Tillfällig
(1 år)

Ja (Google)

PREF

Google cookie PREF används för säker surfning

Funktionell

Tillfällig
(1 år)

Ja (Google)

cookiebar_ok (för Internet)

Cookie som används för att spara om användaren har accepterat denna cookie i meddelandefältet. Denna används till att fastställa om cookie-meddelandefältet borde visas eller inte. Visa inte fältet om användaren redan har accepterat.

Funktionell

Tillfällig
(1 dag)

Nej

menuClosed

Cookie som används för att spara huruvida användaren har stängt menyn till vänster.

Funktionell

Session

Nej

consent-redirect-url

Om en inloggad användare ännu inte har gett sitt godkännande kommer användaren automatiskt att omdirigeras till sidan som ber om dennes godkännande. Denna cookie kommer sedan att lagra webbadressen till där användaren navigerade innan han/hon blev omdirigerad till godkännandesidan. Användaren kommer att omdirigeras igen till den här sidan som lagrades i denna cookie efter inlämning av formuläret på godkännandesidan.

Funktionell

Session

Nej

user-consent-field

Cookie som lagrar huruvida en användare har gett sitt godkännande. Detta kommer att reducera belastningen på AEM eftersom att systemet inte alltid behöver kontrollera användarprofilen i AEM med varje begäran.

Funktionell

Session

Nej

daikinPreferences

Cookie som används för att spara preferenserna som användaren har angett i formuläret (land, språk och sektor)

Funktionell

Session

Nej

daikinCookieConsent

Cookie som används för att spara om användaren har accepterat denna cookie i meddelandefältet. Denna används till att fastställa om cookie-meddelandefältet borde visas eller inte. Visa inte fältet om användaren redan har accepterat.

Funktionell

Session

Nej

Persistence (för Internet och portal)

Cookie som LoadBalancer använder för att framhärda att en användare stannar på samma server för den aktuella sessionen (sticky session)

Funktionell

Session

Nej

_gid

Cookie som placeras av Google Analytics för att särskilja användare. Den använder _gat[UID]-cookien för att reglera begärandehastigheten

Funktionell

Tillfällig (1 dag)

Nej

_ga

Cookie som placeras av Google Analytics för att särskilja användare. Den använder _gat[UID]-cookien för att reglera begärandehastigheten

Funktionell

Tillfällig (2 år)

Nej

lidc (domän ".linkedin.com")

Cookie som LinkedIn ställer in och använder för routing

Funktionell

Tillfällig (1 dag)

Ja

bcookie (domän ".linkedin.com")

Cookie som LinkedIn ställer in för att lagra webbläsar-ID

Funktionell

Tillfällig (2 år)

Ja

lang (domän ".linkedin.com")

Cookie som LinkedIn ställer in för att spara språket

Funktionell

Session

Ja

NID (domän ".google.es")

De flesta Google-användarna kommer att ha en preferenscookie som kallas för ”NID” i sina webbläsare. En webbläsare skickar denna cookie med begäran till Google-sidor. NID-cookien innehåller ett unikt ID som Google använder för att komma ihåg dina preferenser och annan information, såsom ditt föredragna språk (t.ex. engelska), hur många sökresultat du vill visa per sida (t.ex. 10 eller 20) och huruvida du vill ha Googles SafeSearch-filter påslaget eller inte.
Google använder cookies som NID och SID för att hjälpa till att skräddarsy reklam på Google-sidor som t.ex. Google Search.

Funktionell

Tillfällig (6 månader)

Ja

lang (domän ".ads.linkedin.com")

Cookie som LinkedIn ställer in för att kunna lagra språket.

Funktionell

Session

Ja

__cfduid (domän ".pingdom.net")

Cookie som används för att identifiera individuella klienter bakom en delad IP-adress och tillämpa säkerhetsinställningar på en kundbasis.

Funktionell

Tillfällig (5 år)

Ja

4.3 Social plugin-spårning

Cookienamn

Syfte

Kategori

Förfaller

Tredje part

Uit

Dessa cookies aktiverar "Share"-knapparna på denna webbplats för att du enkelt ska kunna dela innehåll via e-post och sociala medier

Social plugin-spårning

Tillfällig
(1 dag)

Ja (lägg till denna)

Dt

Tillfällig
(2 veckor)

bt

Tillfällig
(2 år)

Loc

Tillfällig
(2 veckor)

Uid

Tillfällig
(2 år)

_atuvc

Tillfällig
(2 år)

Psc

Tillfällig
(2 år)

K

Cookies placeras av Twitter om du laddar sidor på denna webbplats som innehåller en lista över "Senaste Tweets"

Social plugin-spårning

Tillfällig
(2 dagar)

Ja (Twitter)

_utma

Tillfällig
(2 år)

_guest_id

Tillfällig
(2 år)

_twitter_sess

Session

_utmz

Tillfällig
(18 månader)

Datr

Dessa cookies aktiverar Facebooks "Gilla"-knappar för att du ska kunna indikera innehåll som du "Gillar"

Social plugin-spårning

Tillfällig
(2 år)

Ja (Facebook)

Lu

Tillfällig
(2 dagar)

lokal

Tillfällig
(2 dagar)

pa-l (för portal)

Cookie som är nödvändig för att integrera Pinterest på webbplatsen. Pinterest.com erbjuder en audio-visuell tjänst på webbplatsen.

Social plugin-spårning

Persistent

Ja

(Pinterest)

pa-l_enabled (för portal)

Persistent

4.4 Tredjepartsannonsering

Cookienamn

Syfte

Kategori

Förfaller

Tredje part

Test_cookie

Kan ställas in av Googles DoubleClick plugin på vår webbplats för att verifiera om din webbläsare accepterar cookies. Google DoubleClick är avsedd att förbättra annonseringen mot dig

Tredjepartsannonsering

Tillfällig
(30 dagar)

Ja (Google)

1P_JAR (domän ".google.es")

Google-reklamcookie som används i användarspårnings- och reklaminriktningssyften

Inriktning

Tillfällig (1 dag)

Ja (Google)

IDE (domän ".doubleclick.net")

Google använder en eller flera cookies för reklam över webben. En annan reklamcookie som ofta används på sidor som inte tillhör Google kallas för ”IDE” och lagras i webbläsare under domänen doubleclick.net.

Inriktning

Tillfällig (1 år)

Ja (Google)

4.5 Analys av första part

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som Google, Inc. tillhandahåller. Google Analytics använder "cookies" för att hjälpa denna webbplats att analysera hur du använder denna webbplats. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (observera: Daikin har valt att tillämpa alternativet "IP masking" så att Google Analytics kommer att ta bort den sista oktetten i din IP-adress innan den används och lagras) kommer att vidarebefordras och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av denna webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsens operatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsens aktivitet och internetanvändning. Google kan även vidarebefordra denna information till tredje parter där så krävs enligt lag, eller där tredje part behandlar information på Googles vägnar. Google kommer inte associera din (delvisa) IP-adress med annan data som innehas av Google. Genom att använda denna webbplats godkänner du att Google behandlar data om dig på det sätt och för syftet som anges ovan.

Cookienamn

Syfte

Kategori

Förfaller

Tredje part

__utma

Denna cookie skrivs vanligtvis till webbläsaren vid ditt första besök på denna webbplats från den webbläsaren. Om du har raderat denna cookie och webbläsaren senare besöker denna webbplats kommer en ny __utma-cookie att skrivas med ett annat unikt ID. Denna cookie används för att fastställa unika besökare till denna webbplats och uppdateras vid varje sidvy. Dessutom tillhandahålls denna cookie med ett unikt ID som Google Analytics använder för att säkerställa såväl cookiens giltighet och tillgänglighet som en extra säkerhetsåtgärd.

Analys av första part (Google Analytics)

Tillfällig
(2 år)

Nej

__utmz

Denna cookie lagrar hänvisningstypen som du har använt för att komma till denna webbplats, antingen via en direkt metod, en hänvisningslänk, en webbplatssökning eller en kampanj som exempelvis en annons eller en e-postlänk. Den används för att beräkna sökmotortrafiken, annonskampanjer och sidnavigering inom denna webbplats. Cookien uppdateras med varje sidvy på denna webbplats.

Analys av första part (Google Analytics)

Tillfällig
(6 månader)

Nej

__utmb

Denna cookie används för att upprätta och fortsätta en användarsession med denna webbplats. När du öppnar en sida på denna webbplats försöker Google Analytics-koden att uppdatera denna cookie. Om den inte hittar cookien skrivs en ny och en ny session upprättas. Varje gång du öppnar en annan sida på denna webbplats uppdateras denna cookie för att raderas om 30 minuter, och fortsätter följaktligen en enskild session så länge som din aktivitet fortsätter med intervaller på 30 minuter. Denna cookie raderas när du stannar på en sida på denna webbplats i mer än 30 minuter.

Analys av första part (Google Analytics)

Tillfällig
(30 minuter)

Nej

__utmc

Denna cookie arbetar tillsammans med __utmb-cookien för att fastställa om en ny session ska upprättas för dig eller inte. Denna cookie raderas när du stänger webbläsaren.

Analys av första part (Google Analytics)

Session

Nej

google_experiment_mod (för Internet)

Cookie som Google AdSense använder för att ta reda på vilken reklam som fungerar bäst på en webbplats

Prestanda

Persistent

Nej

labelVersion

Cookie som används för att spara för vilket program (Internet eller Portal) och språk som de inlästa etiketterna används. Om det här överensstämmer med det aktuella inlästa programmet och språket, kommer etiketterna som lagras i cookien ”labels” att läsas in och användas för den aktuella applikationen. I annat fall skickas en begäran till AEM om att återfå rätt etiketter

Prestanda

Session

Nej

tagVersion

Cookie som används för att spara för vilket program (Internet eller Portal) och språk som de inlästa taggarna används. Om det här överensstämmer med det aktuella inlästa programmet och språket, kommer taggarna som lagras i cookien ”tags” att läsas in och användas för den aktuella applikationen. I annat fall skickas en begäran till AEM om att återfå rätt taggar

Prestanda

Session

Nej

userProfile (endast för Portal)

Cookie som används för att spara den fullständiga profilen för en användare som för tillfället är inloggad på portalen. Denna information används av Javascript-bibliotek, såsom Angular, för att kunna erhålla en bättre prestanda så att det endast krävs 1 samtal till AEM för att återfå användarprofilen

Prestanda

Session

Nej

_gat_UA-18760145-3 (för Internet)

Det här är en mönster-cookie som Google Analytics använder, där mönsterelementet i namnet innehåller det unika identifieringsnumret för tillhörande konto eller webbplats (i det här fallet Internet). Det verkar vara en variation av _gat-cookien som används för att begränsa mängden data som Google registrerar på högtrafikerade webbplatser.
Huvudsyftet med denna cookie är: Prestanda

Prestanda

Tillfällig (1 dag)

Nej

_gat_UA-63939766-1 (för portal)

Det här är en mönster-cookie som Google Analytics använder, där mönsterelementet i namnet innehåller det unika identifieringsnumret för tillhörande konto eller webbplats (i det här fallet Portal). Det verkar vara en variation av _gat-cookien som används för att begränsa mängden data som Google registrerar på högtrafikerade webbplatser.
Huvudsyftet med denna cookie är: Prestanda

Prestanda

Tillfällig (1 dag)

Nej

_hjIncludedInSample (HotJar)

Den här cookien hör till funktionaliteten hos webbanalyser och tjänster från Hot Jar, ett företag som finns i Malta. Den identifierar en besökare under en enskild webbläsarsession och indikerar att den är med i ett urval.
Huvudsyftet med denna cookie är: Prestanda

Prestanda

Session

Nej

4.6 Analys av tredje part

Cookienamn

Syfte

Kategori

Förfaller

Tredje part

BizoID (domän ”.ads.linkedin.com”)

Cookie som LinkedIn har ställt in och som används för att samla statistik om LinkedIn-reklamer

Prestanda

Tillfällig (1 dag)

Ja

UserMatchHistory (domän ”.ads.linkedin.com”)

Cookie som LinkedIn har ställt in och som används för att samla statistik om LinkedIn-reklamer

Prestanda

Tillfällig (1 dag)

Ja

Version 1.1 juli 2013