Daikins inverterteknik

Daikins inverterteknik

Konstruerad för att spara energi.

Eliminera energiförbrukningen 

Luftkonditioneringssystem och värmepumpar behåller inställd temperatur genom kylning när rumstemperaturen stiger över den inställda temperaturen och värmer upp när rumstemperaturen sjunker under inställd temperatur.

I stället för att utvinna energi genom att starta och stoppa, ställer inverteraren motorns varvtal antingen högre eller lägre, så att den på lång sikt löper kontinuerligt och mer effektivt. Genom att upprätthålla en jämn takt minskar vår inverterteknik förbrukningen med 30% jämfört med traditionella på / av-system.

Vår inverterteknik kan jämföras med löpning. Det tar mer energi att sprinta och stoppa än att springa i jämn takt. 

Non inverter type air conditioner

Non-Inverter Luftkonditionering

När en enhet arbetar I ett monster med start och stop , vila och sedan starta och stoppa igen, används mer energi.

Inverter Type air conditioner

Inverter  Luftkonditionering

När en jämn takt upprätthålls fortsätter enheten att köra utan att slösa energi.

invertergraphroomtemp_710x460.jpg

Kontinuerlig komfort med ett stabilt klimat 

Invertern justerar sin kyl- och värmeffekt kontinuerligt för att passa rummets temperatur. Kombinerad med reducerade starttider håller den konstant idealaisk temperatur. 

invertergraph30_710x460.jpg

Minska din energiförbrukning med upp till 30%

Invertern övervakar och justerar omgivningstemperaturen när det behövs. I stället för att utvinna energi genom att starta och stanna, justerar invertern motorns hastighet så att den på lång sikt går effektivare.