Skip to main content

Upp till 30.000 kr i bidrag för att installera en värmepump

Regeringen har beslutat att från den 3 juli 2023 ge bidrag för energieffektivisering av småhus. Det gäller hus som värms upp med el eller gas. Du som äger ett småhus kan söka bidraget. Det ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, bland annat att installera luftvärmepumpar och bergvärmepumpar. Bidraget är maximerat till 30.000 kr. 

Bidraget gör en investering i en värmepump dubbelt lönsam. Dels blir din investering upp till 30.000 kr lägre och dels sänker du dina uppvärmningskostnader med upp till 70%.

Förutsättningar för att kunna få bidrag

  • Bidraget gäller småhus (en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till par-, rad- eller kedjehus).
  • Bidraget gäller bara permanentbostäder. Man kan alltså inte få bidrag för sitt fritidshus.
  • Man måste äga fastigheten (helt eller delvis) och stadigvarande bo där.
  • Huset ska i huvudsak vara el- eller gasuppvärmt innan förändringen. Med eluppvärmd bostad menas bostad med direktverkande eller vattenburen elvärme. Viss trivselvärme (från till exempel en braskamin) är tillåten. Om huset värms upp med en luft/luftvärmepump ges bidrag för att byta ut luft/luftvärmepumpen om den är äldre än 10 år (men då måste man även installera en lösning för sitt varmvatten).
  • Den som utför energiförbättringen måste vara godkänd för f-skatt. 
  • Dessa uppgifter är hämtade från Boverket. Har du flera frågor kring bidraget ska du kontakta Länsstyrelsen i ditt län, det är de som handlägger alla ansökningar.
Mamma med barn njuter av skönt inomhusklimat med en Daikin Emura luft/luftvärmepump installerad av en auktoriserad installatör
Daikin Solo luft/luftvärmepump installerad i ett vardagsrum

Hur stort är bidraget?

Bidraget ges med 50% av kostnaden för material. Det maximala bidragsbeloppet är 30.000 kr. Bidraget måste vara minst 10.000 kr (dvs materialkostnaden måste vara minst 20.000 kr).

Från när kan jag få bidrag?

Bidraget gäller material som inköpts från och med 2022-11-08. En ansökan om bidrag måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom 4 månader från det att åtgärderna påbörjades. Dock senast 2025-06-01. Om åtgärderna påbörjades mellan 2022-11-08 och 2023-03-15 ska ansökan ha inkommit inom 10 månader från det att åtgärderna påbörjades.

Hur ansöker jag?

Ansökan sker hos Boverket via deras e-tjänst. Ansökningarna handläggs sedan av länsstyrelsen i respektive län.  

Vilka handlingar ska bifogas ansökan?

  • Kopia av faktura eller offert. Fakturan eller offerten ska tydligt visa vad som är materialkostnader och vad som är arbetskostnader.
  • Teknisk specifikation eller produktdatablad. I detta ska produktens egenskaper och energiklass framgå.

Om jag har fler frågor?

Frågor besvaras av Länsstyrelsen i ditt län. Är du osäker på om du kan söka bidraget bör du kontakta dem.

Daikin Altherma GEO bergvärmepump installerad i en villa

Daikins högeffektiva värmepumpar kvalificerar dig för bidrag

Daikins högeffektiva värmepumpar har alla den högsta eller näst högsta energieffektivitetsklassen (A+++ eller A++) för värme. Så oavsett vilken av Daikins modeller du väljer är du berättigad att söka bidrag. Som bonus ger Daikins värmepumpar även skön svalka på sommaren.

Visste du att Daikin erbjuder en smart Energifinansiering? I samarbete med Wasa Kredit erbjuder vi en räntefri avbetalning med ett belopp som motsvarar ungefär din besparing i uppvärmningskostnad. Avbetalningen löper på 24-36 månader.

Om du har vattenburen värme

Daikin Altherma 3 GEO bergvärmepump installerad i en tvättstuga

Här är det effektivast att installera en bergvärmepump eller en luft/vattenvärmepump. De kopplas in på befintligt vattenburet värmesystem. Daikins bergvärme- och luft/vattenvärmepumpar kan ge värme, kyla och tappvarmvatten.

Om du har direktverkande el

Daikin luft/luftvärmepump på en vägg i ett modernt vardagsrum,

Här är det kostnadseffektivast att installera en luft/luftvärmepump och en värmepumpsberedare för tappvarmvattnet. Daikins luft/luftvärmepumpar ger både värme och kyla.

Vill du veta mer om vilken lösning som passar dig?

Alla hus har lite olika förutsättningar och vi har alla lite olika syn på vad som är ett komfortabelt klimat hemma. Daikin kan tillgodose de allra flesta behoven. Vill du komma vidare kan du antingen läsa mer eller kontakta en av våra återförsäljare. De är experter på Daikins produkter och tillsammans med dig hittar de den bästa lösningen utifrån dina önskemål. 

 

Informationen om bidraget är ett utdrag från Boverkets webbplats, läs den fullständiga informationen på Boverkets webbplats.

Related articles

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?