Hur kan jag inaktivera installationsläget på en Daikin Altherma-värmepump?

För Daikin Altherma tredje generationen (för Daikin Altherma andra generationen se nedan)

Steg 1

Gå till din inomhusenhet

Daikin Altherma 3 display

Steg 2

Vrid den vänstra ratten tills menyn ”Användarprofil (User profile)” är markerad på skärmen och tryck därefter på ratten.

Skärmen Användarprofil (User profile)

Steg 3

Bläddra igenom listan med siffror genom att vrida på den högra ratten och trycka på den för att ändra den valda siffran. Vrid sedan den vänstra ratten för att ändra den valda siffran till 1. Gör detta för alla fyra siffrorna.

Display med 2 av 4 siffror inställda på 1

Steg 4

När alla siffror har ställts in på 1, bekräfta koden genom att trycka på den vänstra ratten. Menyhuvudet har nu ändrats till Användare (User), vilket indikerar att installationsläget nu är inaktiverat.

Display med 4 siffror inställda på 1

För Daikin Altherma 2:a generationen

Steg 1

Gå till din inomhusenhet

Daikin Altherma 2:a generationen inomhusenhet

Steg 2

På gränssnittet för huvudanvändare håller du ned knappen i minst 4 sekunder. Installationsläget är nu inaktiverat.

Huvudanvändargränssnitt