Daikins Europa Akademi

Daikins Europa Akademi

Utvecklas och växa med Daikin.

Daikin europe academy training

Utveckla dina färdigheter

Daikins Europa Akademi är vårt interna träningscenter där våra anställda och affärspartners får en möjlighet att vässa sina kunskaper. Vi sätter våra anställda först genom att tillhandahålla internutbildning med fyra distinkta program, allt från teknik och handel till ledarskap och ledning. Medarbetare delar med sig av sina färdigheter, idéer och energi, och vi erbjuder dem kompetensutveckling.

Kompetensutveckling

Bli bättre på förhandling, presentationsteknik och kvalitetstänkande genom vårt program för kompetensutveckling.

Teknisk träning

Lär dig mer om nya produkter och marknader relaterade till Daikins varumärke.

Förvaltning och ledarskapsutbildning

Utveckla din ledarskapsförmåga med effektiva metoder för strategisk planering, beslutsfattande mm.

Utbildning inom handel

Hantera och stärka gruppens kommersiella sammanhållning och delta i praktiska övningar som är tillämpbara på verkliga händelser.