Daikin | F-gasförordningen

F-gasförordningen

Lite om F-gasförordningen och vad den innebär för HVAC-R-marknaden

Inget förbud mot HFC men nedfasning, varför?

Varför nedfasning?

›› EU vill reducera miljöpåverkan från f-gaser genom att minska den CO2-ekvivalenta förbrukningen av HCF

Inget förbud eller utfasning:

›› HFC:er är viktiga inom många användningsområden tack vare att de är energieffektiva, säkra och ekonomiskt fördelaktiga
›› Användningen av HFC minskas fram till 2030 till en nivå som möjliggör hållbar tillväxt och hållbara investeringar

F-gasnedfasning

Mäta HFC i CO2-ekvivalenter

Nedfasningsmålen uttrycks i CO2-ekvivalenter [= kg x GWP] och avser inte någon specifikt köldmedium. Lagstiftningen förbjuder inte något specifikt köldmedium helt. Det innebär att de relevanta köldmedierna kommer att vara tillgängliga under en viss utrustnings livslängd (t.ex. R-410A för DX-system).

Mäta HFC i CO2-ekvivalenter
 1. Nedfasningsplan för ny HFC-gas. Återanvänd HFC-gas omfattas inte av nedfasningsplanen, vilket innebär att den totala efterfrågan ligger över denna linje.
 2. Den största minskningen sker på andra marknader än luftkonditioneringsmarknaden (t.ex. R-404A för kylning).
 3. Ökad användning av R-32 som ett alternativ till R-410A.
 4. Reservera R-410A för specifika tillämpningar, t.ex. VRV, ...

Vi ligger före F-gasförordningen

Miljön ligger oss särskilt varmt om hjärtat. Därför spelar den också en mycket viktig roll i vår företagsfilosofi. Vi är ledande när det gäller lagstiftning och innovation på miljöområdet eftersom våra produkter:

Använder köldmedium med lägre GWP

 • R-410A (2 087,5) ◊ R-32 (675): - 68 %
 • R-404A (3 922) ◊ R-407H (1 495): - 62 %
 • R-134a (1 430) ◊ R-1234ze(E) (7): - 95 %

Har en reducerad köldmediemängd

 • Upp till 30 % reducering tack vare R-32
 • Minst 15 % reducering tack vare mikrokanaler

Återanvändning av köldmedier vid livslängdens slut

 • R-410A kommer att vara tillgängligt under installationernas hela livslängd

Inget generellt förbud mot köldmedier, men vissa tillämpningar omfattas av GWP-begränsningar

Exempel på GWP-begränsningar i HVAC-R-sektorn ›› Daikin har svaret redan idag!

GWP-begränsningar i nya tillämpningar

 • Single split-luftkonditioneringar med en köldmediemängd på under 3 kg
  › GWP-begränsning på 750 från 2025
  Daikins marknadsledande åtgärd, att byta från R-410A till R-32 (GWP 675)
  › GWP-begränsning för portabla luftkonditioneringar: 150
 • Ingen begränsning för single split på över 3 kg
 • Ingen begränsning för multi split/VRV-system
 • Stationär kylutrustning
  › Från 2020: förbud mot köldmedier med GWP > 2 500
  › Från 2022: GWP-begränsning på 150 för multipla centraliserade kylsystem för kommersiellt bruk med en kapacitet på 40 kW eller mer
  › Undantag är kaskadtekniksystem där den primära köldmediekretsen har en GWP-begränsning på < 1 500

GWP-begränsningar för serviceinstallationer

 • Inget serviceförbud för värmesektorn
 • Inget serviceförbud för luftkonditioneringssektorn
 • Serviceförbud för all stationär kylutrustning med köldmediemängd > 40 TCO2 eq (t.ex. R-404A-system 10 kg)
  › Användning av återvunnet köldmedium tillåten fram till 1 januari 2030
  › Använd ett köldmedium med låg GWP för att ersätta det befintliga köldmediet (t.ex. Daikin: använd R-407H för att ersätta R-404A)

Ladda ner vår F-gasbroschyr

Andra artiklar på ämnet