Skip to main content

Upp till 30.000 kr i bidrag för att installera en värmepump

Staten ger ett bidrag för energieffektivisering av småhus. Det gäller hus som värms upp med el eller gas. Bidraget gör en investering i en värmepump dubbelt lönsam. Dels blir din investering upp till 30.000 kr lägre och dels sänker du dina uppvärmningskostnader med upp till 70%.

Två kvinnor umgås i ett vardagsrum med perfekt inomhusklimat

Regeringen har beslutat att från den 3 juli 2023 ge bidrag för energieffektivisering av småhus. Det gäller hus som värms upp med el eller gas. Du som äger ett småhus kan söka bidraget. Det ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, bland annat att installera luftvärmepumpar och bergvärmepumpar. Bidraget är maximerat till 30.000 kr. 

Bidraget gör en investering i en värmepump dubbelt lönsam. Dels blir din investering upp till 30.000 kr lägre och dels sänker du dina uppvärmningskostnader med upp till 70%.

Förutsättningar för att kunna få bidrag

 • Bidraget gäller småhus (en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till par-, rad- eller kedjehus).
 • Bidraget gäller bara permanentbostäder. Man kan alltså inte få bidrag för sitt fritidshus.
 • Man måste äga fastigheten (helt eller delvis) och stadigvarande bo där.
 • Huset ska i huvudsak vara el- eller gasuppvärmt innan förändringen. Med eluppvärmd bostad menas bostad med direktverkande eller vattenburen elvärme. Viss trivselvärme (från till exempel en braskamin) är tillåten. Om huset värms upp med direktverkande el måste även en lösning för varmvattnet installeras. Om huset värms upp med en luft/luftvärmepump ges bidrag för att byta ut luft/luftvärmepumpen om den är äldre än 10 år (men då måste man även installera en lösning för sitt varmvatten).
 • Den som utför energiförbättringen måste vara godkänd för f-skatt. 

Dessa uppgifter är hämtade från Boverket. Har du flera frågor kring bidraget ska du kontakta Länsstyrelsen i ditt län, det är de som handlägger alla ansökningar.

Hur stort är bidraget?

Bidraget ges med 50% av kostnaden för material. Det maximala bidragsbeloppet är 30.000 kr. Bidraget måste vara minst 10.000 kr (dvs materialkostnaden måste vara minst 20.000 kr).

Från när kan jag få bidrag?

Bidraget gäller material som inköpts från och med 2022-11-08. En ansökan om bidrag måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom 4 månader från det att åtgärderna påbörjades. Dock senast 2025-06-01. Om åtgärderna påbörjades mellan 2022-11-08 och 2023-03-15 ska ansökan ha inkommit inom 10 månader från det att åtgärderna påbörjades.

Hur ansöker jag?

Ansökan sker hos Boverket via deras e-tjänst. Ansökningarna handläggs sedan av Länsstyrelsen i respektive län.  

Vilka handlingar ska bifogas ansökan?

 • Kopia av faktura eller offert. Fakturan eller offerten ska tydligt visa vad som är materialkostnader och vad som är arbetskostnader.
 • Teknisk specifikation eller produktdatablad. I detta ska produktens egenskaper och energiklass framgå.

Om jag har fler frågor?

Frågor besvaras av Länsstyrelsen i ditt län. Är du osäker på om du kan söka bidraget bör du kontakta dem.

Daikins högeffektiva värmepumpar kvalificerar dig för bidrag

Daikins högeffektiva värmepumpar har alla den högsta eller näst högsta energieffektivitetsklassen (A+++ eller A++) för värme. Så oavsett vilken av Daikins modeller du väljer är du berättigad att söka bidrag. Som bonus ger Daikins värmepumpar även skön svalka på sommaren.

Smart energifinansiering

Visste du att Daikin erbjuder en smart Energifinansiering? I samarbete med Wasa Kredit erbjuder vi en räntefri avbetalning med ett belopp som motsvarar ungefär din besparing i uppvärmningskostnad. Avbetalningen löper på 6-36 månader.

Daikin bergvärmepump installerad i ett tvättutrymme

Om du har vattenburen elvärme

Här är det effektivast att installera en bergvärmepump eller en luft/vattenvärmepump. De kopplas in på befintligt vattenburet värmesystem. Daikins bergvärme och luft/vattenvärmepumpar kan ge värme, kyla och tappvarmvatten.

Om du har direktverkande elvärme

Här är det kostnadseffektivast att installera en luft/luftvärmepump och en värmepumpsberedare för tappvarmvattnet. Daikins luft/luftvärmepumpar ger både värme och kyla.

Kommer härnäst

 • Vad är en värmepump och hur fungerar den?

  Vad är en värmepump? Hur fungerar den? Vilka olika typer finns det?

 • Varför det är ett smart drag att investera i en värmepump

  Värmepumpar är moderna lösningar för värme och kyla, som blir mer och mer populära. Läs mer i bloggen om varför det är en investering som lönar sig.