Caldo XRH -energieffektivitet A+++

Caldo II XRH

Daikins nya luftvärmepump Caldo II XRH är extra effektiv och optimerad för att ge högsta verkningsgrad. Enheten har energieffektivitet A+++. Den har även flertalet smarta funktioner – bland annat öppen spis-logik och styrning via wifi.

Högpresterande väggmodell med WiFi

Caldo II XRH har högsta energiklass och är utvecklad för vårt kalla nordiska klimat. Caldo II XRH genererar upp till 30 % varmare utblåstemperatur* jämfört med tidi-gare modeller, vilket ökar värmekomforten. Temperaturen kan justeras i steg om 0,5°C.

*Gäller från utetemperatur -15°C och kallare. 

Daikins optimised heating 4+ - A+++

Energieffektivitet A+++ i värmedrift

Caldo II XRH är extra effektiv och optimerad för att ge högsta verkningsgrad. De är ännu starkare än tidigare modeller och använder det nya, energieffektiva och miljövänliga köldmediet R32. 

Kraftfull när det gäller

Daikins luftvärmepumpar i Optimised Heating 4-serien behåller minst sin nominella effekt ända ner till -17°C, medan vårt flaggskepp Optimised Heating 4+ behåller den ända ner till -25°C. Inget annat fabrikat behåller sin nominella effekt i så låga utomhustemperaturer som Daikin.

Heat Boost

Heat Boost innebär att kompressorfrekvensen ökar snabbare när enheten startas, för att måltemperatu-ren ska uppnås snabbare. Med Heat Boost går det upp till 14% snabbare än med den gamla modellen. Om du startar enheten i värmedrift kommer Heat Boost att aktiveras omgående. Heat boost innebär att enheten producerar en högre effekt (över max- effekt) under en begränsad period.

Luftvärmepumpen Caldo XR är förberedd för wifistyrning

Wifi ingår

Wifi ingår och via appen Daikin Residential Controller kan man ställa in värme- och kylsystemet från sin smartphone. Det enda som krävs är ett lokalt nätverk. Appen erbjuder även röststyrning via  Google Assistant och Amazon Alexa.. Läs mer om Daikins Online Controller 

Luftvärmepumpens utomhusenhet är optimerad för kyla

Luftrening i toppklass

Flash Streamer*3 bryter ner allergener som pollen och svampallergener samtidigt som den tar bort odörer. Detta ger renare och bättre luftkvalitet. Titanapatitfiltret bryter ner odörer från exempel tobak och husdjur. Det luftrenande filtret tar bort luftburna dammpartiklar för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft.

Luftvärmepump med öppenspis funktion

Öppen spis-funktion

När du eldar i din öppna spis stänger de flesta luftvärmepumpar av sig eftersom rummet uppnått den önskade temperaturen. 

Med Daikins nya funktion öppen spis-logik stänger din luftvärmepump av kompressorn och inomhusenheten och går enbart i dynamisk fläktdrift. Det betyder att inomhusenhetens fläkthastighet ökar med temperaturskillnaden för att snabbare sprida den varma luften i huset och du får en jämnare värme. När temperaturen sedan faller under inställt värde startar kompressorn automatiskt.

 

Perfera_01_02_heroshot.jpg
 

Alltid under kontroll

Ladda ner appen Daikin Online Controller, anslut din luftvärmepump till Wi-Fi och styr ditt klimat från valfri plats. Det är så enkelt.

Nya kraftfulla luftvärmepumpar

Optimised Heating 4+

Daikin är världsledande inom kyla och värme, och har alltid varit en föregångare och innovatör. För att få fram en Daikinprodukt som verkligen var utformad efter de krav och förutsättningar som vi har i Sverige, så kom Daikins främsta internationella

tekniker hit. Här mötte de våra professionella och erfarna värmepumpsinstallatörer och tog del av deras kunskap och erfarenheter. Det var så Optimised Heating föddes.  Hela projektet genomfördes noggrant, med högsta kvalitet och miljötänk.

Den nuvarande generationen Optimised Heating 3 som ingår i vår X-serie har blivit en succé! Äntligen en luftvärmepump som ger mycket värme när det är riktigt kallt. 

Borta är strömslukande värmekablar och den optimerade avfrostningstekniken ökar effektiviteten ytterligare. Nu lanserar vi våra senaste luftvärmepumpar, Optimised Heating 4 och 4+, ännu starkare och med det nya energieffektiva köldmediet R32, därmed flyttar vi fram gränserna ytterligare.

Utomhusenhet Caldo XR
X_serie_utedel.jpg

Problemet löst!

I utedelen använder sig Daikin av den senaste generationen av 3-lagers frihängande värmeväxlare. Den stora fördelen är att det inte behövs någon strömslukande värmekabel för avisning eller extra jordfelsbrytare för värmepumpen. Ett vanligt problem för luft/luft värmepumpar, oavsett märke, är annars att värmekabeln med tiden kan orsaka jordfel. Med Daikins nya teknik är problemet löst.

Daikin har korrossionskyddade värmeväxlare sedan många år. 

multi-connection

Patenterad  R32 kompressor

Daikins egenutvecklade och patenterade Swingkompressor har färre rörliga delar än andra fabrikat vilket ger bättre driftsäkerhet och en ökad livslängd. Optimised Heating 4 och 4+ har ett mycket bredare effektområde för ett jämnare inomhusklimat jämfört med tidigare modeller. 
Självklart med två kammare för en ännu tystare och vibrationsfriare gång.

Nyfiken på att få veta mer om Caldo II XRH? 
Lär gärna vidare i produktbroschyren.