Anslutningsbara enheter

BRP069A61/62

Daikin Altherma GEO 
Daikin Altherma 3 GEO
Daikin Altherma H Hybrid 

Daikin Altherma R Hybrid 

Daikin Altherma R
Daikin Altherma 3 R
Daikin Altherma 3 H
Daikin Altherma 3 H HT
Daikin Altherma M

BRP069A71

Daikin Altherma 3 R (option)

 

BRP069A78

Daikin Altherma 3 R

Daikin Altherma 3 M (option)

BRP069A81**

Takmonterad
Dold takenhet
Väggmonterad
Takupphängd
Golvplacerad

BRP069B82**

Takmonterad

BRP069C51**

Takmonterad
Dold takenhet
Dold takenhet

**Den trådbundna fjärrkontrollen måste vara ansluten till inomhusenheten för att kunna använda onlinekontrollenheten