Skip to main content

EWYD-4Z Multifunktionell

En multifunktionell maskin (4-rörs) som både kan kyla och värma ditt hus simultant - året runt. 

Varför ska du välja just

4Z-serien?

Bästa verkningsgrad

Full inverterteknik

Läs mer

Anpassningsbarhet

Brett driftområde, extra kapacitet och snabb återstart

Läs mer

Samtidig kylning och uppvärmning

För stora fastigheter, hotell, sjukhus, etc.

Läs mer

1. Bästa verkningsgrad

Daikins singelskruvkompressor med integrerad frekvensomformare och variabelt volymförhållande

Den inverter som finns inbyggd i kompressorn kyls av köldmedium och är därför:

  • helt oberoende av utomhusförhållanden och luftkvalitet tack vare sitt robusta och säkra kylsystem
  • lämplig för installation även i krävande miljöer, såsom i smutsiga industrilokaler eller öknen

Nya Daikin High Efficiency varvtalsstyrda fläktar

Den nya mycket effektiva fläkten med optimerad geometri är utvecklad av Daikin för att säkerställa det bästa förhållandet mellan luftflödet och inmatad effekt. Inverterstyrningen säkerställer optimalt luftflöde under alla förhållanden.

VVF (Variabelt Volymförhållande)

Driftsförhållandena i en kylare utsätts för känsliga förändringar på grund av variationen av omgivningens temperatur och belastningsbegäran från anläggningen.

Skruvkompressorer ökar trycket på köldmediet genom att tvinga det in i en progressivt mindre volym, från insug till utmatningsporten. Så snart som geometrin hos kompressorn definierats har även volymförhållandet definierats.

Daikins kompressorer kan ändra sin egna geometri tack vare sin teknik med variabelt volymförhållande (VVF).
Volymförhållandet ändras genom rörliga skjutventiler. VVR ändrar den punkt vid vilken gasen lämnar kompressorn och därigenom ändras trycket vid urladdning som kommer att vara optimal vid alla förhållanden.

2. Anpassningsbarhet

Brett driftområde för kyla och värme

Extra kapacitet vid körning i BOOST-läge

Tack vare kompressorns variabla varvtal är det möjligt att utnyttja en ”extra” kapacitet under de kallaste dagarna under vintern eller de varmaste dagarna under sommaren

Funktion med snabb återstart

I händelse av strömavbrott kan DAIKIN 4Z starta om på under 30 sekunder. Den UPS som finns installerad i eldosan håller enheten alltid strömförsörjd. Det är även möjligt att vid behov prioritera återställning av kyla eller värme.

3. Bästa lösningen om du vill kunna kyla och värma simultant

Stora fastigheter, hotell och sjukhus är endast några få exempel på lämpliga användningsområden för EWYD-4Z

Lägre energiförbrukning jämfört med traditionella system

Läs mer

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?